หน้าเว็บบอร์ด CRV G4 THAILAND CLUB พูดคุยทั่วไปกันในคลับ ขั้นตอน วิธีการ เกี่ยวกับ เอกสารทำใบขับขี่ สำคัญที่ควรทราบก่

ขั้นตอน วิธีการ เกี่ยวกับ เอกสารทำใบขับขี่ สำคัญที่ควรทราบก่

พูดเรื่องทั่วไปทุกเรื่อง, เสวนากันได้แบบสุดๆ ห้องนีเลย (Talkative Room)
รูปภาพ

unyana ไมล์สะสม LV.2
ไมล์สะสม LV.2

โพสต์: 22
รูปภาพ

ขั้นตอน วิธีการ เกี่ยวกับ เอกสารทำใบขับขี่ สำคัญที่ควรทราบก่อนสอบ

ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงยานพาหนะส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต บางคนใช้ชีวิตในรถยนต์แทบจะเกือบทั้งวันเนื่องด้วยลักษณะงาน ดังนั้น มาตรฐานในการขับขี่จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อกรณีดังกล่าวเกี่ยวด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ย่อมต้องมีทักษะการขับขี่สูงกว่าคนทั่วไป
ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุผลว่า เหตุใดภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการสอบใบขับขี่ เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และไม่ใช่ขับเป็นแต่เพียงอย่างเดียวต้องรู้กฎจราจร ขับอย่างปลอดภัย และไม่ประมาทด้วย ดังที่เห็นกันบ่อยครั้ง ที่ผู้ขับขี่เหล่านี้มักขับด้วยเลินเล่อ และสุดท้ายนำมาซึ่งอุบัติเหตุและความสูญเสีย
ตามที่กล่าวข้างต้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนทุกประเภท ควรต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ทั้งนี้เพื่อความเป็นมาตรฐานระดับเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือ กรมขนส่งทางบก ในการพิจารณาและออกใบอนุญาต โดยในปัจจุบันการทำใบขับขี่มิใช่เรื่องยากเหมือนในอดีตอีกต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เริ่มต้นเพียงแค่หาเวลาว่างในวันเวลาราชการอย่างน้อย 2 วัน จากนั้นเข้าไปยังเว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/ ของกรมขนส่ง เพื่อเลือกสถานที่และวันที่จะทดสอบ โดยสามารถจองก่อนได้ภายในเดือนนั้น ๆ
2. เตรียม เอกสารทําใบขับขี่ 2562สำหรับในการยื่นทดสอบ โดยแยกได้ดังนี้
2.1 กรณีเป็นผู้ทดสอบใหม่ ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน หรือผู้ที่มีใบขับขี่ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป
2.1.1 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับตัวจริง
2.1.2 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว อันอาจเป็นอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะ (มีอายุไม่เกิน 1เดือน)
2.1.3 ใบอนุญาตฉบับเดิม (หากมี)
2.2 กรณีเป็นผู้ผ่านการทดสอบแล้ว แต่ใบอนุญาตขับขี่ขาดอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถนำใบอนุญาตขับขี่ไปต่ออายุใหม่ได้ทันที พร้อมเสียค่าธรรมเนียมตามปกติ
3. วันทดสอบ แยกเป็น 2 กรณีดังนี้
3.1 กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบใหม่ และผู้มีใบอนุญาตขาดต่อเกิน 3 ปี ให้เข้ารับการทดสอบ
- วันที่ 1 เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี พร้อมทดสอบข้อสอบปรนัย 50 ข้อ โดยเกณฑ์ผ่านอยู่ 45/50 หรือร้อยละ 90
- วันที่ 2 เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ โดยการทดสอบการขับขี่ในสนาม เพื่อดูทักษะการขับขี่ เกณฑ์คือ ผ่าน/ไม่ผ่าน หากทดสอบผ่าน ก็พร้อมดำเนินขั้นตอนทางธุรการเพื่อออกใบอนุญาตขับขี่ต่อไป
3.2 กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบมีใบอนุญาตแต่ขาดอายุระหว่าง 1 - 3 ปี ให้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว โดยเกณฑ์ผ่านอยู่ที่ร้อยละ 90 เช่นเดียวกัน
จากที่กล่าวมา น่าจะทำให้เห็นภาพได้ว่า ในการสมัครทดสอบขอใบอนุญาตขับขี่มีขั้นตอนวิธีการเตรียมเอกสารสอบใบขับขี่และเอกสารเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง โดยในปัจจุบันนับได้ว่าการขอใบอนุญาตนี้มีความสะดวกมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างมาก ซึ่งการมีใบอนุญาตขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นอกจากไว้แสดงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกตรวจแล้ว ยังใช้เป็นเอกสารทางราชการเสมือนบัตรประจำตัวประชาชนได้ รวมถึงประโยชน์ในการประกันรถยนต์และการเคลมประกัน ซึ่งประกันภัยรถยนต์ Dee drive ใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนน
อ่านต่อได้ที่: https://www.drivedee.com/article/view/วิธีเตรียมเอกสารทำใบขับขี่

ย้อนกลับไปยัง พูดคุยทั่วไปกันในคลับCRVG4THAILAND.COM Designed By Psychosis_kill

000
cron