หน้าเว็บบอร์ด CRV G4 THAILAND CLUB พูดคุยทั่วไปกันในคลับ วางความกังวลเมื่อเลือก ต่อประกันรถยนต์ ในช่วงเวลาเหมาะสม

วางความกังวลเมื่อเลือก ต่อประกันรถยนต์ ในช่วงเวลาเหมาะสม

พูดเรื่องทั่วไปทุกเรื่อง, เสวนากันได้แบบสุดๆ ห้องนีเลย (Talkative Room)
รูปภาพ

unyana ไมล์สะสม LV.2
ไมล์สะสม LV.2

โพสต์: 22
รูปภาพ


ความไว้วางใจระหว่างการเดินทางจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการป้องกันหรือดูแลหากต้องมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ต่างก็ต้องเลือกใช้ประกันภัยรถยนต์เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเผื่อไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้น อย่างไรก็ตามวิธีจะเลือกประกันรถยนต์นั้นยังไม่เพียงพอ เพราะยังต้องคิดต่อล่วงหน้าอีกว่าจะ ต่อประกันรถยนต์ เมื่อไหร่ดี

สำหรับผู้ที่เลือกได้แล้วว่าจะใช้บริการประกันรถยนต์บริษัทไหนดี ก็จะสบายใจไปได้หนึ่งเรื่อง ทั้งนี้ก็ต้องมีการต่อประกันภัยรถยนต์ในเวลาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน ซึ่งควรพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการต่อประกันภัยรถยนต์ได้จากเหตุผลดังต่อไปนี้

- ก่อนการต่อประกันภัยรถยนต์ควรรู้ก่อนว่าการประกันภัยรถยนต์มี 2 ประเภท ได้แก่ ภาคบังคับและภาคสมัครใจ แต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็มีกำหนดระยะเวลาด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตามที่ คปภ. ระบุ หมายถึงการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย ในขณะที่ภาคบังคับ (พ.ร.บ. รถยนต์) จะหมายถึงรถยนต์ทุกคันต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายบังคับ หากผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีโทรปรับไม่เกิน 10,000 บาท

- เมื่อครบกำหนดการ ต่อประกันรถยนต์ มักจะทำล่วงหน้าให้พอดีกับวันที่ครบกำหนด หากต่อล่วงหน้าเร็วเกินไปก็อาจจะเสียเงินจากการประกันภัยมากเกินกว่าความจำเป็น แต่ถ้าเลือกในช่วงเวลาที่พอเหมาะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก โดยมากเจ้าของรถยนต์มักจะต่อประกันล่วงหน้า 1 – 3 เดือน เพื่อไม่ให้ขาดช่วงของการได้รับความคุ้มครอง และยังใช้จ่ายเงินไปกับการใช้ประกันภัยรถยนต์อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

- หากกังวลใจว่าจะลืมระยะเวลาที่ครบกำหนดการต่อประกันหรือไม่สะดวกไปต่อประกันภัยด้วยตนเองเมื่อถึงเวลาครบกำหนดก็สามารถเลือกวิธีการต่อประกันภัยรถยนต์ทางออนไลน์ได้เช่นกัน เพราะทุกวันนี้บริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกัน ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาหรืออาจจะไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่ต้องการต่อประกันควรศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องความคุ้มครองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจต่อประกันภัย

ช่วงเวลาในการต่อประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างกับการเลือกว่าจะใช้ ประกันรถยนต์ที่ไหนดี ในครั้งแรก ฉะนั้นเจ้าของรถหรือผู้เอาประกันทุกคนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านทั้งการจ่ายค่าเบี้ยประกัน กฎหมายเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ การบริการเมื่อมีเหตุฉุกเฉินของแต่ละบริษัท ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์แต่ละเภท ไปจนถึงระยะเวลาการต่อประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้เจ้าของรถ ผู้โดยสาร และรถยนต์ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม เพราะประกันภัยรถยนต์เป็นเหมือนเพื่อนสนิทเมื่อต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคต

และหากท่านใดที่สนใจอยากทำประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่ยังไม่ทราบข้อมูลชัดเจนว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ก็สามารถหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์บริษัทประกันที่คุณกำลังสนใจได้เลย เพราะทุกวันนี้อะไร ๆ ก็สะดวกสบายไปหมดแล้ว เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต

ย้อนกลับไปยัง พูดคุยทั่วไปกันในคลับCRVG4THAILAND.COM Designed By Psychosis_kill

000